ชุดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

Abbottina rivularis คำอธิบายเพิ่มเติม

(Th)
  Abbottina rivularis